top bannerNEW

Раҳбарият

Бош директор
Саттаров Анвар Абдимажитович - Таржимаи ҳол
Телефон: (+998 71) 244-62-73
Қабул кунлари: душанба-жума 08:00-11:00

 Электрон почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Бош директорнинг функционал вазифалари

 - Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 17 ноябрдаги ПҚ-2658 - сонли “Ўзагротехсаноатхолдинг” акциядорлик жамияти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг 3-банди, Жамият Устави, “Ўзагролизинг” АЖ Бошқаруви тўғрисида низом” талаблари ва меҳнат шартномаси асосида ўзига берилган ваколатлар доирасида Жамиятнинг ишлаб чиқapиш, молиявий-хўжалик фаолиятига раҳбарлик қилишни амалга ошириш;

  Ҳукумат қарорлари, фармойишлари ва топшириқларини, Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва Бошқарув йиғилиши қарорларини Жамият томонидан бажарилишини ташкил этиш;

  Жамият номидан ишончномасиз иш кўриш, шу жумладан бошқа корхона ва ташкилотлар билан бўлган муносабатларда унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, банк муассасаларида ҳисоб-китоб рақамлари ва бошқа ҳисоб рақамлари очиш, Жамият Уставида келишиб олинган доирада мол-мулк ва пул маблағларини тасарруф этиш, шартнома ва контрактлар тузиш, ишончномалар бериш ва ёзишмалар олиб бориш;

  Жамият тузилмаси ва штат жадвалини тасдиқлаш, ходимлар билан меҳнат шартномалари тузиш ҳамда уларни бекор қилиш;

  Жамоа музокараларида ва жамоа шартномаларини тузишда Жамият номидан иш кўриш;

  Ўз ваколатига киритилган масалалар бўйича Жамиятнинг барча ходимлари учун бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;

  Жамият ходимларини рағбатлантириш;

  Жамият ходимларидан ички тартиб қоидалари, Жамиятда амалда бўлган бошқа қоидаларнинг, шунингдек меҳнат шартномаси шартларининг бажарилишини талаб қилиш. Жамият ходимлари томонидан меҳнат интизоми бузилган ҳолларда Жамият ходимларига нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш;

  Жамият ходимлари билан меҳнат шартномасини тузиш ва уни бекор қилиш, ходимларнинг хизмат вазифалари белгилаб берилган “Лавозим йўриқномаси”ни тасдиқлаш;

  Ишлаб чиқариш заруриятидан келиб чиққан ҳолда баъзи масалалар бўйича ўз ваколатларини ўрнатилган тартибда Маркетинг ва лизинг лойиҳалари мониторинги бўйича директорга ёки Бошқарув аъзоларининг бирига ўтказиш;

  Акциядорлар йиғилишига ва Кузатув кенгашига Жамиятнинг йиллик бизнес-режаси бажарилишининг бориши тўғрисидаги чораклик ҳисоботларни, шунингдек ўз ваколатига тегишли бўлган ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотларни белгиланган муддатларда тақдим этилишини таъминлаш;

  Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва “бизнес-режаси”нинг ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, бажарилишини ташкил этиш ва назорат қилиш;

  Жамият томонидан олинган шартнома мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш;

  Жамият “Бизнес режаси”да белгиланган миқдорда фойда олинишини таъминлаш;

  Жамият фаолиятида қонунийликни таъминлаш;

  Жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг тўғри юритилишини назорат этиш, йиллик ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботларнинг тегишли органларга, шунингдек, акциядорларга, кредиторларга ва бошқа маълумотларни олувчиларга жўнатиладиган маълумотларнинг ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;

  Жамият тафтиш комиссияси ва Жамият аудиторининг талабига кўра Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларини тўсиқсиз тақдим этиш;

  Давлат статистика ҳисоботларини ўрнатилган тартибда тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;

  Жамият таркибий бўлинмалари (бошқарма, бўлимлар) низомларини тасдиқлаш, филиалларнинг фаолият доирасини белгилаб бериш ва уларнинг ўзаро самарали ҳамкорлик қилишини таъминлаш;

  Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини қонунчиликда белгиланган муддатларда кўриб чиқилишини ва қонунчилик талаблари асосида ижро этилишини таъминлаш. Агар, жисмоний ва юридик шахслар мурожаати Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонаси ёки Давлат интерактив хизматлари ягона портали орқали келган бўлса, у ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш ва ижро этиш (ёки асослари кўрсатилгани ҳолда ижро этишни рад этиш) натижалари бўйича мурожаатчига расмий жавоб хати, ушбу мурожаатни юборган органга расмий маълумот берилишини таъминлаш;

  Жамиятнинг тижорат сири бўлган ахборотларни сақлаш;

  Хизмат ёки тижорат сири ҳисобланган ахборотларнинг Жамият ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш;

  Жамиятнинг Бошқарув йиғилиши ўтказилишини ташкил этиш, йиғилишни бошқариш ва Бошқарув йиғилиши баёнларини имзолаш;

  Жамиятни малакали кадрлар билан бутлаш, Жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан яхшироқ фойдаланиш чора-тадбирларини кўриш;

  Меҳнат ва технология интизоми сақланишини, ижтимоий кафолатларга риоя этилишини ва Жамият ходимлари меҳнати муҳофазасини таъминлаш;

  Иш берувчи вакилларининг жамоа музокараларида қатнашишини таъминлаш. Жамоа шартномалари ва битимларини тузишда иш берувчи сифатида иш кўриш. Жамоа шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш;

  Ўзининг узоқ муддат давом этадиган хизмат сафарларини ва таътиллардан фойдаланиш вақтини Кузатув кенгаши билан келишиб олиш ва ана шу муддат мобайнида Бош директор вазифасини бажарувчи шахс тўғрисида Кузатув кенгашни хабардор қилиш;

  Амалдаги қонунчилик меъёрлари, Жамият Устави, “Ўзагролизинг” АЖ Бошқаруви тўғрисида низом” ва меҳнат шартномасида белгиланган бошқа вазифаларни бажариш. 


Бош директор ўринбосари - Лизинг лойиҳалари маркетинги ва мониторинги бўйича директор   
Холдаралиев Дилшодбек Абдурахимович - Таржимаи ҳол
Телефон: (+998 71) 244-61-81
Қабул кунлари: душанба-жума 08:00-11:00

 Электрон почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Бош директор - Лизинг лойиҳалари маркетинги ва мониторинги бўйича директорининг функционал вазифалари

-  Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 17 ноябрдаги ПҚ-2658 - сонли “Ўзагротехсаноатхолдинг” акциядорлик жамияти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг 3-банди, Жамият Устави, “Ўзагролизинг” АЖ Бошқаруви тўғрисида низом” талаблари ва меҳнат шартномаси асосида ўзига берилган ваколатлар доирасида Жамиятнинг Қишлоқ хўжалик техникаларига бўлган талабни ўрганиш, буюртмаларни шакллантириш ва техникани лизингга бериш бошқармаси, Техник мониторинг ва қишлоқ хўжалик техникаси етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ишлаш бўлими ҳамда Молиявий-иқтисодий таҳлил ва лизинг мажбуриятлари бажарилишини назорат қилиш бўлими фаолиятига жорий раҳбарликни амалга ошириш;

-  Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорларини, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари, фармойишлари ва топшириқларини, Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Бошқарув йиғилиши қарорлари ва Бош директорнинг буйруқларини Жамиятда бажарилишини ташкил этиш;;

-  Бош директор томонидан буйруқ (ва ишончнома) асосида берилган ваколатлар доирасида Жамият номидан ишончномасиз иш кўриш, шу жумладан бошқа корхона ва ташкилотлар билан бўлган муносабатларда Жамият манфаатларини ҳимоя қилиш, банк муассасаларида ҳисоб-китоб рақамлари ва бошқа ҳисоб рақамлари очиш, мол-мулк ва пул маблағларини тасарруф этиш, шартнома ва контрактлар тузиш, ишончномалар бериш ва ёзишмалар олиб бориш;

-  Бошқарув йиғилишларида қатнашиш, муҳокама этилаётган масала ва қабул қилинаётган қарор бўйича ўз муносабатини билдириш;

-  Ўз ваколатига киритилган масалалар бўйича Жамиятнинг ходимлари учун бажарилиши мажбурий бўлган кўрсатмалар бериш;

-  Бошқарув йиғилишларида муаммоларнинг ечими бўйича таклифлар киритиш;

-  Маркетинг ва лизинг лойиҳалари мониторинги бўйича директор ва Бошқарув аъзоси сифатида ўзига бириктирилган масалаларнинг ҳал этилиши тўғрисида Бошқарувга ахборот бериш, муаммоларни кўтариб чиқиш ва уларнинг ечими бўйича таклифлар киритиш;

-  Бош директор объектив сабаблар туфайли ўз иш жойида бўлмаган тақдирда ўрнатилган тартибда унинг вазифаларини вақтинчалик бажариб туриш;

-  Жамият Эксперт кенгаши фаолиятини назорат қилиш, Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чиқилишида раҳбарлик қилиш, уларнинг бажарилишини ташкил этиш ва назорат қилиш;

-  Жамият фаолиятида қонунийликни таъминлашда ўз ваколатлари ва мажбуриятлари доирасида иштирок этиш;

-  Бош директор томонидан ўзига берилган ваколатлар доирасида ҳужжатлар (тўлов топшириқномалари, счет-фактуралар, юк хатлари, далолатномалар ва бошқалар)ни имзолаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;

-  Жамиятда қишлоқ хўжалик техникаларига бўлган талабни ўрганиш, буюртмаларни шакллантириш ва техникани ўрнатилган тартибларда лизингга расмийлаштирилиши ишларини ташкил этиш ишларида раҳбарлик қилиш;

-  Лизинг объектидан фойдаланишни назорат қилиш бўйича техник мониторинг ишларини ва қишлоқ хўжалик техникаси етказиб берувчилар билан ҳамкорлик соҳасидаги ишларни ташкил этишда раҳбарлик қилиш;

-  Молиявий-иқтисодий таҳлил ва лизинг мажбуриятлари бажарилиши, шу жумладан, лизинг тўловларини ундириш бўйича ишларнинг олиб борилиши, кредит (қарз) маблағларини олиш ва уларни ўз вақтида қайтарилишини ташкил этиш соҳасидаги ишларни ташкил этишда раҳбарликни олиб бориш;

-  Ўз бошқарувидаги бошқарма ва бўлимларга ижро этиш учун тушган жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини қонунчиликда белгиланган муддатларда кўриб чиқилишини ва қонунчилик талаблари асосида ижро этилишини таъминлаш. Агар, жисмоний ва юридик шахслар мурожаати Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонаси ёки Давлат интерактив хизматлари ягона портали орқали келган бўлса, у ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш ва ижро этиш (ёки асослари кўрсатилгани ҳолда ижро этишни рад этиш) натижалари бўйича мурожаатчига жавоб хати, ушбу мурожаатни юборган органга расмий маълумот берилишини таъминлаш;

-  Жамиятнинг тижорат сири бўлган ахборотларни сақлашни ташкил этиш;

-  Амалдаги қонунчилик меъёрлари, “Ўзагролизинг” АЖ Бошқаруви тўғрисида низом” ва меҳнат шартномасида белгиланган бошқа вазифаларни бажариш.

 

Бошқарув аъзоси - Бош бухгалтер

Атабаев Нурилла Нарзуллаевич - Таржимаи ҳол

 Телефон: (+998 71) 244-59-22

Қабул кунлари: душанба-жума 09:00-18:00

 Электрон почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Бош бухгалтернинг функционал вазифалари

-  Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорларини, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари, фармойишлари ва топшириқларини, Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Бошқарув йиғилиши қарорлари ва Бош директорнинг буйруқларини Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими томонидан бажарилишини ташкил этиш;

Бўлим ходимлари орасидаги хизмат вазифаларини тақсимлаш, уларнинг лавозим йўриқномаларини ҳамда Бўлим Низомини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун Раҳбариятга киритиш;

 -  Бўлим ходимлари томонидан Жамиятдаги ички меҳнат интизоми қоидаларига риоя этилишини таъминлаш;

 -  Бўлим томонидан тайёрланган ва имзолаш учун Раҳбариятга киритиладиган ҳужжатларнинг тўғрилиги ва ўрнатилган талабларга мос бўлишини таъминлаш;

 -  Жамиятнинг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларининг тўғри юритилиши, қонунийлиги, шу жумладан товар-моддий бойликлари, асосий воситалар ва келиб тушган молиявий маблағларининг тўлиқ ҳисоб-китобини олиб борилиши ҳамда уларнинг ҳаракатини бухгалтерия ҳисоботларида тўлиқ ва тўғри акс эттирилишини таъминлаш;

 -  Товар-моддий бойликларни қабул қилиш-топшириш ва улар учун тўлов ўтказиш билан боғлиқ бўлган тўлов топшириқномаси, солиштириш далолатномаси, ишончномалар, юк хатлари (накладнойлар), ҳисоб-фактуралари ва бошқа ҳужжатларнинг ўрнатилган тартибда тўғри расмийлаштирилишини таъминлаш;

 -  Жамиятнинг молиявий фаолияти бўйича бухгалтерия, солиқ, статистик ва бошқа ҳисоботларнинг аниқ ва хатосиз тузилиши, уларнинг ўз вақтида ўрнатилган тартибда топширилишини таъминлаш;

 -  Жамиятнинг смета харажатлари интизомини таъминлаш;

 -  Солиқлар ва бошқа йиғимларни, давлат ижтимоий суғуртаси, сармоя қуйилмаси маблағлари, иш ҳақи ва бошқа тўловларни тўғри ҳисоб-китоб қилиниши ва ўз вақтида тўловларнинг ўтказилишини таъминлаш;

 -  Аванс ва лизинг тўловларининг ҳисобини олиб бориш ва уларнинг Жамият филиаллари томонидан тўғри ҳисобланилишини назорат қилиш;

 -  Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ҳамда моддий жавобгар шахслар ўзгарганда пул маблағлари ҳисоби ва ҳисоботини хатлов (инвентаризация)дан ўтказиш, хатлов натижаларини тўғри ва ўз вақтида тегишли ҳужжатлар асосида расмийлаштириш ва уларни бухгалтерия ҳисоботида кўрсатилишини таъминлаш;

 -  Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ҳамда моддий жавобгар шахслар ўзгарганда пул маблағлари ҳисоби ва ҳисоботини хатлов (инвентаризация)дан ўтказиш, хатлов натижаларини тўғри ва ўз вақтида тегишли ҳужжатлар асосида расмийлаштириш ва уларни бухгалтерия ҳисоботида кўрсатилишини таъминлаш;

 -  Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда бухгалтерия ҳужжатларини сақланишини ва архивга топширилишини ташкил этиш;

 -  Моддий-товар бойликларни қабул қилиш ва топшириш ишларини амалдаги қонунчилик талаблари асосида амалга оширилишини назорат қилиш;

 -  Харажатларнинг иш ҳақи фонди доирасида амалга оширилиши, молия ва касса интизомига риоя этилишини назорат этиш;

 -  Амалдаги қонунчиликда ва шартномада белгиланган муддатларда ва тартибда дебиторлик қарздорликни ундириш ҳамда кредиторлик қарзларнинг тўланиши ишларини назорат қилиш;

 -  Жамиятнинг молиявий маблағларидан самарали фойдаланишни таъминлаш ҳамда самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш ва Раҳбариятга киритиш;

 -  Бўлим фаолиятида қонунийликни таъминлаш;

 -  Ўз бошқарувидаги бўлимга ижро этиш учун тушган жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини қонунчиликда белгиланган муддатларда кўриб чиқилишини ва қонунчилик талаблари асосида ижро этилишини таъминлаш. Агар, жисмоний ва юридик шахслар мурожаати Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонаси ёки Давлат интерактив хизматлари ягона портали орқали келган бўлса, у ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш ва ижро этиш (ёки асослари кўрсатилгани ҳолда ижро этишни рад этиш) натижалари бўйича мурожаатчига жавоб хати, ушбу мурожаатни юборган органга расмий маълумот берилишини таъминлаш;

 -  Жамиятни келгуси йил учун ривожлантириш дастурлари ва “бизнес-режаси” ишлаб чиқилиши ва уларнинг бажарилишини ташкил этиш;

 -  Хизмат ёки тижорат сири ҳисобланган ахборотларнинг Бўлим ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш;

 -  Бошқарув йиғилишларида қатнашиш, Бошқарув аъзоси сифатида унга бириктирилган масалаларнинг ҳал этилиши тўғрисида ахборот бериш, муаммоларни кўтариб чиқиш ва уларнинг ечими бўйича таклиф киритиш;

 -  Амалдаги қонунчилик меъёрлари, “Ўзагролизинг” АЖ Бошқаруви тўғрисида низом”, лавозим йўриқномаси ва меҳнат шартномасида белгиланган бошқа вазифаларни бажариш.

 

Бошқарув аъзоси - Юридик бўлим бошлиғи

Ходжиев Пахриддин Абдусоликович  - Таржимаи ҳол

 Телефон: (+998 71) 244-61-98

Қабул кунлари: душанба-жума 09:00-18:00

 Электрон почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Юридик бўлим бошлиғининг функционал вазифалари

-  Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорларини, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари, фармойишлари ва топшириқларини, Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Бошқарув йиғилиши қарорлари ва Бош директорнинг буйруқларини Жамиятда Юридик бўлим томонидан бажарилишини ташкил этади.

 -  Бошқарув аъзоси – Юридик бўлим бошлиғи ўзига юкланган вазифаларни амалга ошириш учун қуйидаги функцияларни бажаради:

 1. Қонунийликни таъминлаш ва ҳуқуқий маданиятни ошириш соҳасида:

 а) Жамият раҳбариятига тақдим қилинадиган буйруқлар, фармойишлар ва ҳуқуқий тусдаги бошқа ҳужжатлар лойиҳаларини амалдаги қонунчиликка мувофиқлик юзасидан текширади ҳамда эътироз ва таклифлари бўлмаса, уларга виза қўяди. Бунда лойиҳага юридик хизмат томонидан Жамиятнинг бошқа таркибий бўлинмаларидан (ходимларидан) кейин виза қўйилади.

 б) Жамият ва унинг филиалларида қонун бузилиши ҳолатларини бартараф этиш ҳамда уларнинг олдини олиш юзасидан таклифлар киритади;

 в) Жамиятда меҳнат ҳақидаги қонунларга риоя этилишини таъминлашда, шу жумладан, меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатлар (меҳнат шартномаси, жамоа шартномаси ва бошқалар)ни ишлаб чиқишда қатнашади, ушбу ҳужжатлар лойиҳаларини қонунчиликка мувофиқлиги юзасидан текширади ва ҳуқуқий хулоса беради;

 г) Жамиятнинг касаба уюшмаси ва ходимларнинг бошқа вакиллик органларига ўз ваколатларини амалга оширишда юридик ёрдам кўрсатади;

 д) Жамият ва унинг филиаллари ходимларининг ҳуқуқий билимларини ошириш тадбирларини ташкил этиш тўғрисида таклифлар киритади, бундай тадбирларни ўтказишда қатнашади;

 е) Жамият ва унинг филиаллари ходимларининг мурожаатлари бўйича уларга Жамият фаолиятига тегишли ҳуқуқий ҳужжатларни топишда кўмаклашади, зарур ҳолларда ушбу ҳужжатлар бўйича тушунтиришлар беради;

 2. Мулкнинг сақланишини ҳуқуқий воситалар орқали таъминлаш соҳасида:

 а) мулкни сақлаш масалалари бўйича ҳуқуқий тусдаги ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда иштирок этади ва уларни қонун ҳужжатларига мувофиқлигини текширади;

 б) бошқа таркибий бўлинмалар билан биргаликда Жамиятда мулкнинг талон-тарож қилиниши, камомад ва ноишлаб чиқариш харажатларининг келиб чиқиши сабаблари ва шароитларини таҳлил қилади ҳамда уларни бартараф этиш чораларини кўради, мулкнинг талон-тарож қилиниши ва камомад ҳолатлари бўйича материалларни ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига юбориш учун расмийлаштиради;

 в) моддий бойликлар ва пул маблағларини ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги ҳужжатлар лойиҳалари, шунингдек қонун бузилишлари ва суиистеъмоллар аниқланган аудиторлик текширувлари ва хатловдан ўтказиш далолатномалари бўйича ҳуқуқий хулосалар беради;

 3. Шартномавий-ҳуқуқий, талабнома-даъво ишлари ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш соҳасида:

 а) бошқа таркибий бўлинмалар, ҳудудий филиаллар ва туман вакиллари билан биргаликда Жамиятнинг шартномаларини тайёрлаш ва тузиш ишларида қатнашади, уларнинг қонунчиликка мувофиқлигини текширади, шартномалар лойиҳаларига, агар эътирозлари ва таклифлари бўлмаса, виза қўяди. Бунда лойиҳаларга юридик хизмат томонидан Жамиятнинг бошқа ваколатли таркибий бўлинмаларидан (ходимларидан) кейин виза қўйилади.

 б) шартномалар лойиҳаларининг қонунчиликка мувофиқлиги юзасидан ёзма хулосаларни тайёрлайди ва имзолайди, филиаллар юрисконсульти томонидан ёзма хулосалар тайёрланиши ва имзоланишини назорат қилади;

 в) шартномаларни тузиш, бажариш, ўзгартириш ва бекор қилишнинг белгиланган тартибига риоя этилишини назорат қилади, Жамият томонидан тузилган шартномаларнинг зарур даражада бажарилишини назорат қилади ва аниқланган ҳолатлар бўйича таклифлар киритади;

 г) Жамият манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича талабномалар тайёрлашни ташкил этади, Жамиятга нисбатан билдирилган талабномаларни кўриб чиқишда қатнашади;

 д) тегишли бўлинмалар билан биргаликда ҳудудий филиаллар ва туман вакиллари орқали Жамиятнинг лизинг тўловидан бўлган дебиторлик қарзларини ундирилишини, қарздорлар бўйича материалларни Хўжалик судига оширилишини ташкил этади, Хўжалик суди Ҳал қилув қарор (буйруқ)ларини банклар ва Суд ижрочилари томонидан ижро этилишини талаб этади ва филиаллар билан биргаликда бажарилишини ташкил этади;

 е) шартномавий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар бўйича даъво ишлари амалга оширилиши ташкил этади;

 ж) Жамиятнинг мулкий ва бошқа манфаатларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш учун зарур бўлган ҳужжатларни тайёрлашда ва белгиланган тартибда суд мажлисларида қатнашади;

 4. Бошқа соҳаларда:

 а) таркибий бўлинмалар, ҳудудий филиаллар ва туман вакилларининг ҳуқуқий ишларига методик ёрдам кўрсатади, юридик хизмат фаолиятининг турли йўналишлари бўйича тавсияномалар ва кўрсатмаларни ишлаб чиқади;

 б) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг сақланишини ва назорат қилинишини таъминлайди, ҳуқуқий нашрларга обуна бўлиш ҳақида Раҳбариятга таклифлар киритади

 -  Ўз бошқарувидаги бўлимга ижро этиш учун тушган жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини қонунчиликда белгиланган муддатларда кўриб чиқилишини ва қонунчилик талаблари асосида ижро этилишини таъминлаш. Агар, жисмоний ва юридик шахслар мурожаати Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонаси ёки Давлат интерактив хизматлари ягона портали орқали келган бўлса, у ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш ва ижро этиш (ёки асослари кўрсатилгани ҳолда ижро этишни рад этиш) натижалари бўйича мурожаатчига жавоб хати, ушбу мурожаатни юборган органга расмий маълумот берилишини таъминлаш;

 -  Бошқарув йиғилишларида қатнашиш, Бошқарув аъзоси сифатида унга бириктирилган масалаларнинг ҳал этилиши тўғрисида ахборот бериш, муаммоларни кўтариб чиқиш ва уларнинг ечими бўйича таклиф киритиш.

 -  Амалдаги қонунчилик меъёрлари, “Ўзагролизинг” АЖ Бошқаруви тўғрисида низом”, лавозим йўриқномаси ва меҳнат шартномасида белгиланган бошқа вазифаларни бажариш.

 

 

 

 Бошқарув аъзоси -  “UzMashLizing” масъулияти чекланган жамияти директори

Каримов Бурхан Муминович - Таржимаи ҳол

 Телефон: (+998 71) 244-61-36

Қабул кунлари: душанба-жума 09:00-18:00

 Электрон почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

“UzMashLizing” масъулияти чекланган жамияти директорининг функционал вазифалари

-  Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорларини, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари, фармойишлари ва топшириқларини, Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Бошқарув йиғилиши қарорлари ва Бош директорнинг буйруқлари, топшириқлари ва кўрсатмаларини ҳамда Бош директор ўринбосари – лизинг лойиҳалари маркетинги ва мониторинги бўйича директор топшириқлари ва кўрсатмаларини бажарилишини ташкил этиш;

 -  “Ўзагролизинг” АЖ ва «UzMashLizing» МЧЖ томонидан етказиб бериладиган қишлоқ хўжалик техникаларига бўлган талабни ўрганиш, буюртмаларни шакллантириш ва техникани лизингга бериш фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш;

Маркетинг ва лизинг лойиҳалари мониторинги бўйича директор билан келишилган ҳолда «UzMashLizing» МЧЖ ходимлари орасидаги хизмат вазифаларини тақсимлаш, уларнинг лавозим йўриқномаларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;

  «UzMashLizing» МЧЖ ходимлари томонидан корхонадаги ички меҳнат интизоми қоидаларига риоя этилишини таъминлаш;

  Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва “бизнес-режаси” ишлаб чиқилишида қатнашиш, уларнинг бажарилишини ташкил этиш;

  Қорақалпоғистон Республикаси ва барча вилоятларда маркетинг изланишларини олиб бориш ва лизинг олувчилардан буюртмалар қабул қилиниши асосида келгуси йил учун қишлоқ хўжалигининг лизинг асосида етказиб бериладиган техникаларга бўлган эхтиёжи прогнози шакллантирилишини ташкил этиш;

  Лизинг олувчилар томонидан техникани лизингга олиш бўйича тақдим этилган буюртмалар асосида: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси ҳузуридаги давлат хариди учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қишлоқ ҳўжалигини техника билан жиҳозлашни мақсадли молиялаштириш жамғармасига тақдим этиладиган тракторлар ва ўрим-йиғим техникасини сотиб олишни молиялаштириш; Жамиятнинг жалб этадиган маблағлари ҳисобидан сотиб олинадиган техникаларни сотиб олишни молиялаштириш ҳисоб-китобларини Молиявий-иқтисодий таҳлил ва лизинг мажбуриятлари бажарилишини назорат қилиш бўлими билан ҳамкорликда юритишни ташкил этиш;

  Техникаларга бўлган эҳтиёж прогнозидан келиб чиқиб, ушбу техникаларни сотиб олиш бўйича, уларни ишлаб чиқарувчи заводлар билан шартномалар тузиш масаласида Бошқарувга таклиф киритиш;

  Техникаларни заводдан сотиб олиш ва лизинг асосида лизинг олувчиларга берилишида тегишли ҳужжатлар (техникани топшириш-қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб фактураси, юк хати)ни ўрнатилган тартиб ва қоидалар асосида расмийлаштирилишини ташкил этиш;

  Жамият томонидан лизингга берилган техникаларнинг бутлиги, ўрнатилган қоидаларга асосан фойдаланилаётганлиги, сақловга қўйилиши билан боғлиқ бўлган масалалар бўйича техник мониторинг олиб боришни ташкил этиш;

  Лизингга берилган тракторлар, комбайнларга, давлат рақамларини лизинг олувчилар томонидан олинишини ташкил этиш;

  Лизингга берилган техникаларга кафолатли таъмирлаш муддати даврида “ЎзКЛААСсервис” МЧЖ томонидан кафолатли таъмирлаш хизматлари кўрсатилиши масаласида лизинг олувчиларга амалий ёрдам кўрсатилишини ташкил этиш;

  Лизингга берилган техникаларнинг турлари, сони ва қиймати бўйича Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар кесимида ҳисобга олиб бориш ва ҳисоботлар тузишни ташкил этиш;

  Лизинг муддати тугаган техникаларга Жамият томонидан мулк ҳуқуқи берилиши бўйича ҳисоботини юритиш, “Техникага мулк ҳуқуқини бериш далолатномаси”нинг бир нусхасини йиғилишини таъминлаш;

  Ўз бошқарувидаги жамиятга ижро этиш учун тушган жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини қонунчиликда белгиланган муддатларда кўриб чиқилишини ва қонунчилик талаблари асосида ижро этилишини таъминлаш. Агар, жисмоний ва юридик шахслар мурожаати Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонаси ёки Давлат интерактив хизматлари ягона портали орқали келган бўлса, у ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш ва ижро этиш (ёки асослари кўрсатилгани ҳолда ижро этишни рад этиш) натижалари бўйича мурожаатчига жавоб хати, ушбу мурожаатни юборган органга расмий маълумот берилишини таъминлаш;

  Хизмат ёки тижорат сири ҳисобланган ахборотларнинг жамият ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш;

  Бошқарув йиғилишларида қатнашиш, Бошқарув аъзоси сифатида унга бириктирилган масалаларнинг ҳал этилиши тўғрисида ахборот бериш, муаммоларни кўтариб чиқиш ва уларнинг ечими бўйича таклиф киритиш;

  Амалдаги қонунчилик меъёрлари, “Ўзагролизинг” АЖ Бошқаруви тўғрисида низом”, лавозим йўриқномаси ва меҳнат шартномасида белгиланган бошқа вазифаларни бажариш.

Контактлар

Манзил:


Телефон:
Факс:

E-mail:

Иш кунлари:

 

Ўзбекистон, Тошкент ш.,

Абай кўч., 4а
(+99871) 244-62-73
(+99871) 244-49-89

info@agroleasing.uz

Душанба - Жума, 9:00 - 18:30

telefon

Ишонч телефони регламенти.

Ишонч телефонидан тушган мурожаатлар натижаси.

Ягона телефон рақами регламенти

 


 

Сайтимизда қанақа мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Савол беринг

­

  • Uzbek (Uzbekistan) translation is still missing. Please consider to contribute by writing and sharing your own translation. Learn more.